Ask your app and mobile related questionStart a discussion in the Appszoom Forum and get the answers you needX Close

Đại Ma Đầu

Đại Ma Đầu

100 - 500 загрузкам

Добавьте это приложение в свои списки
Попробуйте увидеть чуть больше — скриншот Đại Ma Đầu для Android
Попробуйте увидеть чуть больше — скриншот Đại Ma Đầu для Android
Попробуйте увидеть чуть больше — скриншот Đại Ma Đầu для Android
Попробуйте увидеть чуть больше — скриншот Đại Ma Đầu для Android
Giới thiệu:
Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Thể loại: Tiên hiệp
Tình trạng: FULL
Bản Convert
Chơi triệu hoán, luyện âm hồn, huyết tế Vạn Quỷ Phiên.
Mà Lôi Động là một tiểu bối không có chút danh tiếng, gia nhập vào tà tông, từng bước một từ một thiếu niên bình thường trưởng thành lên một Đại Ma Đầu kinh thiên động địa, tung hoành thiên hạ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Рейтинги и комментарии к Đại Ma Đầu

  • Комментариев пока нет. Будьте первым, кто оставит комментарий!