Student Messenger

Student Messenger

БЕСПЛАТНО

(3 звезды)

(52)


Загрузить для Android Нравится

1 000 - 5 000 загрузкам

Добавьте это приложение в свои списки
โปรแกรม Student Care Messenger ใช้สำหรับรับข้อความจากระบบ Student Care Solution ซื่งเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองของนักเรียน ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน และเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง อีกทั้งยังเป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น ข้อมูลการมาเรียน ข้อมูลด้านสุขภาพ ผลการเรียน ความประพฤติ และแผนที่บ้านของนักเรียน เป็นต้น โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ให้กับคุณครูแต่ประการใด

Недавно изменено в этой версии

- ตรวจสอบความยามของรหัสผ่าน
- ปรับปรุงระบบการบ้าน
- ปรับปรุงการทำงานภายในเพิ่มเติม


Рейтинги и комментарии к Student Messenger

  • Комментариев пока нет. Будьте первым, кто оставит комментарий!