Tống Y

Загрузить Tống Y Tống Y icon

Tống Y

по: TotalBookVN | 2 5

2 Рейтинг
пользователей

Скриншоты

Описание

Giới thiệu: Truyện nói về Đỗ Văn Hạo - 1 sinh viên trường Y, am hiểu trung y (vì có người bác mở phòng khám trung y, được bác dạy trung y từ nhỏ đến giờ).
1 lần vô tình mà xuyên qua đến Tống triều.
Từ đó dùng y thuật và sự hiểu biết của mình mà "hành y tế thế"

Обзор пользователей

на основании 5 обзоров

"Так себе"

2