Tu dien Han Viet,Viet Han

Tu dien Han Viet,Viet Han

БЕСПЛАТНО

(4 звезды)

(495)


Загрузить для Android Нравится

10 000 - 50 000 загрузкам

Добавьте это приложение в свои списки
-Từ điển Hàn Việt
-Từ điển Việt Hàn
-Dịch từ tiếng Việt sang tiếng Hàn và ngược lại
-Favourite để lưu lại các từ cần học

Недавно изменено в этой версии

-fix bug
-update giao diện


Рейтинги и комментарии к Tu dien Han Viet,Viet Han
 • (69 звезды)

  по Duyanh Dao on 11/11/2014

  Very good

 • (69 звезды)

  по van phu nguyen on 03/09/2014

  love...

 • (69 звезды)

  по Phương Lê on 17/08/2014

  It's useful for everyone

 • (69 звезды)

  по Pé Myn on 04/07/2014

  :)