vnEdu Parent

vnEdu Parent

БЕСПЛАТНО

(3 звезды)

(4)


Загрузить для Android Нравится

100 - 500 загрузкам

Добавьте это приложение в свои списки
Ứng dụng VnEduParent là ứng dụng trợ giúp Phụ huynh học sinh theo dõi tình hình học tập của con cái, chia sẻ thông tin và giao lưu với các phụ huynh, giáo viên liên quan đến các lớp của con học, giao lưu với các thành viên trên mạng giáo dục VnEdu. Ứng dụng VnEduParent có 4 chức năng sau:
- Quản lý học tập của các con
- Diễn đàn
- Chat
- Thông báo

Рейтинги и комментарии к vnEdu Parent

  • Комментариев пока нет. Будьте первым, кто оставит комментарий!