vnEdu Parent

Загрузить vnEdu Parent vnEdu Parent icon

vnEdu Parent

по: Công ty phần mềm và truyền thông VASC | 5.6 4

5.6 Рейтинг
пользователей

Скриншоты

Описание

Ứng dụng VnEduParent là ứng dụng trợ giúp Phụ huynh học sinh theo dõi tình hình học tập của con cái, chia sẻ thông tin và giao lưu với các phụ huynh, giáo viên liên quan đến các lớp của con học, giao lưu với các thành viên trên mạng giáo dục VnEdu. Ứng dụng VnEduParent có 4 chức năng sau:
- Quản lý học tập của các con
- Diễn đàn
- Chat
- Thông báo

Обзор пользователей

на основании 4 обзоров

"Хорошее"

5.6