Комбинаторика (Combinatorics)Скриншоты

Описание

Това приложение е предназначено за решаване на задачи по математика от раздел Комбинаторика. Това включва пермутации (факториел), вариации, комбинации. Много полезно за пищов по време на тест.:)

Обзор пользователей

на основании 14 обзоров

"Отличное"

8.8