NLB mKlik - NLB Tutunska bankaСкриншоты

Описание

НЛБ мКлик е нова услуга на НЛБ Тутунска банка и претставува апликација за мобилен уред која овозможува преглед и спроведување на Вашите финансиски трансакции на сосема безбеден начин. Услугата е достапна 24 часа на ден, седум дена во неделата. НЛБ мКлик услугата може да се користи со Android верзија 1.6 или понова.

Можности на НЛБ мКлик апликацијата:
• Преглед во состојба и промет на сите трансакциски сметки, картички и депозити.
• Конверзија од една во друга валута од трансакциската сметка.
• Плаќање на сите режиски трошоци.
• Плаќања кон физички и правни лица во земјата со заштеда во провизија од над 60%.
• Плаќање на обврски кон Банката за кредитни картички и кредити
• Интерни трансакции, уплати на НЛБ Постепено штедење и Скалест депозит.
• Интерни трансакции од и на Ваши сметки.
• Преглед на курсна листа.

Предности на НЛБ мКлик мобилното банкарство:
• Заштеда на време и пари.
• Независност од работното време на експозитурите на Банката.
• Најприфатливо решение кога немате пристап до персонален компјутер.
• Сигурно, лесно и прегледно работење.
• Постојан увид на состојбата на Вашите сметки.
• Внесот на налози е можен 24 часа, 7 дена во неделата и со иден датум.
• Апликацијата е достапна за сите мобилни мрежи и може да се користи и во странство.

Регистрација и активација на НЛБ мКлик услугата
За да може да ја користите истата потребно е да се пријавите за услугата во која било експозитура на НЛБ Тутунска банка. После пријавата на SMS ќе ја добиете првата половина од активацискиот код, а на Вашиот e-mail втората половина од истиот, кој служи за генерирање на PIN при првата најава.
При првата најава на апликацијата потребно е да се внесе активацискиот код и тоа првата компонента се внесува во полето Код на персонализација, а втората компонента во полето Иницијална лозинка. По овој чекор потребно е во апликацијата да го внесете Вашиот произволно избран PIN кој ќе се користи во сите идни најави на НЛБ мКлик апликацијата.

Сигурност на НЛБ мКлик апликацијата:
•Апликацијата е заштитена од копирање и инсталирање на други телефони, бидејќи активациските кодови можат да се искористат само еднаш.
• Апликацијата се исклучува автоматски по неколку минути некористење.
• Апликацијата се заклучува автоматски по внесени 3 погрешни m-PIN кодови.
• Податоците за сметките на корисникот и m-PIN кодот не се чуваат на мобилниот уред
• Плаќањата, преносот на податоци како и целата останата комуникација помеѓу Вашиот мобилен уред и Банката се одвива ширирано со помош на софтверски токен интегриран во самата апликација со употреба на најсовремени методи за шифрирање на податоците.

Keywords: NLB mKlik, NLBKlik, NLB, Tutunska, NLB Tutunska, M-Klik, mKlik, М-Банкарство, Мобилно Банкарство

Обзор пользователей

на основании 384 обзоров

"Хорошее"

6.6