ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

Bulgarian Weather Stations

  • ТИП ПОИСКА
  Bulgarian Weather Stations icon

  Bulgarian Weather Stations

  по: 20 7.8

  7.8 Рейтинг
  пользователей
  ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО


  Скриншоты

  Описание

  PLEASE NOTICE THAT THIS IS ALPHA VERSION
  Shows the information from the Weather stations in some Bulgarian mountains.
  If you have any comments please send them to me via e-mail.

  Показва температурата и скоростта на вятъра от метеорологичните станции на някои хижи в България.

  ВАЖНО! - Моля имайте в предвид, че това е съвсем първоначална версия и има много неща за оправяне. Пуснал съм я за да може повече хора да си дадат мнението. Моля ви пращайте ми го на e-mail-a.

  Идеи за бъдещите версии:
  - Да има Widget - да може да си гледате информацията за избрана хижа
  - Карта която да показва местоположението на различните хижи с температурата за тях

  Change log
  Version 0.36
  Small redesign.

  Version 0.35
  Bug fix.

  Version 0.34
  Bug fix.

  Version 0.33
  При първоначално зареждане потребителя трябва да избере кои станции иска да се синхронизират. Първоначално няма избрана станция.
  Вече се показва станцията в списъка дори и да няма в момента информация за нея по някаква причина (примерно няма връзка в момента с нея). До момента тези станции не се показваха в списъка.

  Version 0.32
  Оправен е проблем където някои от новодобавените станции не се показват.

  Version 0.31
  Добавени са още метеорологични станции.

  Version 0.3
  Добавено е показване на детайлна информация при избор на метеорологична станция.(съвсем първоначален вариант - приемам коментари и предложения)
  Локализация на Български език.

  Обзор пользователей

  на основании 20 обзоров

  "Отличное"

  7.8