ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

BG Barcode

  • ТИП ПОИСКА
  BG Barcode icon

  BG Barcode

  по: 259 7.8

  7.8 Рейтинг
  пользователей
  ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

  Скриншоты

  Описание

  Бъдете информирани за Вашите покупки! Чрез приложението БГ Баркод можете да получите достоверна информация за продуктите, маркирани с баркод, само чрез едно сканиране.
  Приложението дава допълнителна информация за продукта – освен посочената върху опаковката.
  Позволява изготвянето на индивидуален профил за алергии към храни и съставки. Предупреждава ако сканираният продукт съдържа посочения алерген.
  Проверява съответствието между физическия продукт и информацията, въведена от производителя/дистрибутора.
  В случай, че баркодът е невалиден можете да изпращате сигнали към GS1 България за предприемане на съответните мерки.
  За продукти, които не са въведени в базата данни на GS1 България, ще получите информация от международния регистър GEPIR.

  Be informed when you make a purchase! Using the application BG Barcode you can receive reliable information about the products, marked with a barcode, only by one scanning.
  The app gives additional information about the product – except the one indicated on the package.
  If you are allergic to some ingredients or foods, you can personalize the application. It will warn you if the scanned product contains the indicated allergen.
  Checks the compatibility between the physical product and the information, inserted by the producer/distributor.
  In case the barcode is invalid you can send reports to GS1 Bulgaria in order to take the necessary steps.
  For products which are not stored in the data base of GS1 Bulgaria, you will receive information from the international registry GEPIR.

  Обзор пользователей

  на основании 259 обзоров

  "Отличное"

  7.8