ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

FootTackt

    • ТИП ПОИСКА
    ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО


    Скриншоты

    Описание

    Апликација која ќе ви помогне во исцртвуање на тактики за фудбал. Истите веќе исцртани тактики, можите да ги снимите и пофторно да ги прикажиувате. Можите да исцртате ваши играчи и противнички играчи (црвена и сина боја) со само едно притискање на е кранот, како и нивното движење со влечење на екранот.