ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

NLB mKlik - NLB Tutunska banka

  • ТИП ПОИСКА
  NLB mKlik - NLB Tutunska banka icon

  NLB mKlik - NLB Tutunska banka

  по: 384 6.6

  6.6 Рейтинг
  пользователей
  ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО


  Скриншоты

  Описание

  НЛБ мКлик е нова услуга на НЛБ Тутунска банка и претставува апликација за мобилен уред која овозможува преглед и спроведување на Вашите финансиски трансакции на сосема безбеден начин. Услугата е достапна 24 часа на ден, седум дена во неделата. НЛБ мКлик услугата може да се користи со Android верзија 1.6 или понова.

  Можности на НЛБ мКлик апликацијата:
  • Преглед во состојба и промет на сите трансакциски сметки, картички и депозити.
  • Конверзија од една во друга валута од трансакциската сметка.
  • Плаќање на сите режиски трошоци.
  • Плаќања кон физички и правни лица во земјата со заштеда во провизија од над 60%.
  • Плаќање на обврски кон Банката за кредитни картички и кредити
  • Интерни трансакции, уплати на НЛБ Постепено штедење и Скалест депозит.
  • Интерни трансакции од и на Ваши сметки.
  • Преглед на курсна листа.

  Предности на НЛБ мКлик мобилното банкарство:
  • Заштеда на време и пари.
  • Независност од работното време на експозитурите на Банката.
  • Најприфатливо решение кога немате пристап до персонален компјутер.
  • Сигурно, лесно и прегледно работење.
  • Постојан увид на состојбата на Вашите сметки.
  • Внесот на налози е можен 24 часа, 7 дена во неделата и со иден датум.
  • Апликацијата е достапна за сите мобилни мрежи и може да се користи и во странство.

  Регистрација и активација на НЛБ мКлик услугата
  За да може да ја користите истата потребно е да се пријавите за услугата во која било експозитура на НЛБ Тутунска банка. После пријавата на SMS ќе ја добиете првата половина од активацискиот код, а на Вашиот e-mail втората половина од истиот, кој служи за генерирање на PIN при првата најава.
  При првата најава на апликацијата потребно е да се внесе активацискиот код и тоа првата компонента се внесува во полето Код на персонализација, а втората компонента во полето Иницијална лозинка. По овој чекор потребно е во апликацијата да го внесете Вашиот произволно избран PIN кој ќе се користи во сите идни најави на НЛБ мКлик апликацијата.

  Сигурност на НЛБ мКлик апликацијата:
  •Апликацијата е заштитена од копирање и инсталирање на други телефони, бидејќи активациските кодови можат да се искористат само еднаш.
  • Апликацијата се исклучува автоматски по неколку минути некористење.
  • Апликацијата се заклучува автоматски по внесени 3 погрешни m-PIN кодови.
  • Податоците за сметките на корисникот и m-PIN кодот не се чуваат на мобилниот уред
  • Плаќањата, преносот на податоци како и целата останата комуникација помеѓу Вашиот мобилен уред и Банката се одвива ширирано со помош на софтверски токен интегриран во самата апликација со употреба на најсовремени методи за шифрирање на податоците.

  Keywords: NLB mKlik, NLBKlik, NLB, Tutunska, NLB Tutunska, M-Klik, mKlik, М-Банкарство, Мобилно Банкарство

  Обзор пользователей

  на основании 384 обзоров

  "Хорошее"

  6.6