ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

SK Parking

  • ТИП ПОИСКА
  ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО


  Скриншоты

  Описание

  SK Parking е апликација која ви обезбедува олеснето користење на зонското паркирање на Ј.П. Градски Паркинг - Скопје.
  Потребно е само еднаш да го внесете бројот на регистерската табличка на возилото (со можност да бидат запаметени повеќе возила). При паркирањето, апликацијата:
  - ви нуди најблиска зона за паркирање (со сите податоци за зоната)
  - го олеснува испраќањето SMS порака за наплата на паркирањето
  - ве потсетува за истекување на времето за паркирање
  - ви прикажува податоци за претходните паркирања
  Податоците за паркинг зоните (работно време, цена, временско ограничување итн.) редовно се ажурираат по интернет врска.
  Доколку имате предлози или забелешки за работењето на апликацијата или сте заинтересирани за рекламниот простор, испратете порака на marketing@idividi.com.mk.
  Оваа апликација е сопственост на Македонски Телеком АД – Скопје. © Македонски Телеком, сите права се задржани.

  ******************************

  SK Parking provides you with easy usage of zone parking in Skopje (Public Enterprise “Gradski Parking Skopje”).
  You need to enter only once the number of your vehicle registration plate (more vehicles are optional). Afterwards, the application will:
  - Offer you the closest parking zone (with all necessary data)
  - Simplify sending of SMS for payment
  - Remind you of parking time limit
  - Show you data for previous parking usage
  Parking zone data is regularly updated on the internet.
  If you have any suggestions or comments, or you are interested in advertising space, please send email to marketing@idividi.com.mk
  This application is ownership of Makedonski Telekom AD - Skopje.

  Обзор пользователей

  на основании 56 обзоров

  "Отличное"

  7.2