ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

CIO Bulgaria

  • ТИП ПОИСКА
  CIO Bulgaria icon

  CIO Bulgaria

  по: 12 7.6

  7.6 Рейтинг
  пользователей
  ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО


  Скриншоты

  Описание

  Приложението е специално адресирано към всички, които формират идеологията и стратегията за развитие на информационната система в организацията. Разглежда актуални направления, методи и инструменти за създаване на съвременни ИТ решения и представя практически опит в тази област. Търси целенасочено положителни примери за интеграция на усилията на ИТ мениджъри и бизнес ръководители, допринесли за успеха на организацията.

  Във фокус са и най-добрите практики при разработката, внедряването и използването на информационни системи, като статиите от тази рубрика се стремят да представят не само технологичната проблематика, но и аспектите свързани с възвращаемостта на ИТ инвестициите, с ролята на човешките ресурси, със специфичните умения необходими за ефективното управление на ИТ проектите.

  Приложението предлага, лесна и удобна навигация, както и възможност за бързо споделяне във Facebook и Twitter.

  ---

  The application is dedicated to the unique information needs of senior ICT executives, who determine IT strategies and control the purchase of technology products and services. The magazine addresses the issues that are vital to the success of IT and business executives. Its comprehensive articles are written by senior ICT executives, proven experts in their field or journalists who are well-versed in technology and management issues.

  Published for both Chief Information Officers (CIOs) and business managers from various industries, CIO provides pros and cons of implementing differing enterprise information systems, while addressing both technical and business concerns as return of IT investments, project management and human resources management.

  The application grants access to the latest news, product reviews, actual price information, etc. Furthermore, it offers easy navigation, as well as option for quick sharing on Facebook and twitter.

  Обзор пользователей

  на основании 12 обзоров

  "Отличное"

  7.6