ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

Computerworld Bulgaria

  • ТИП ПОИСКА
  Computerworld Bulgaria icon

  Computerworld Bulgaria

  по: 43 8.6

  8.6 Рейтинг
  пользователей
  ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО


  Скриншоты

  Описание

  Computerworld България е най-влиятелният и проверен източник на информация, предназначена за висшето и средно ИТ ръководство на големи и средни компании, собственици и управители на ИТ компании, ИТ мениджъри от държавния и частния сектор, професионалисти, маркетинг специалисти и консултанти.

  Следи иновациите в ИТ системите, публикува мнението на експерти в областта на ИТ и законите, свързани с тази дейност. Дава описание на нови продукти, изследвания, анализи и др.

  Приложението предлага бърз достъп до авторитетни обзори на нови продукти, актуална ценова информация, най-важните новини от деня и други, както и възможност за бързо споделяне във facebook и twitter.

  ---

  For more than two decades Computerworld Bulgaria has been the most trusted source for the critical information needs of senior IT management at different companies, owners and managers of the IT companies, IT directors from the public and the private sectors, ICT professionals, consultants.

  It publishes business and technology news, trends, product reviews, analyses, and international information.

  The application grants access to the latest news, product reviews, actual price information, etc. Furthermore, it offers easy navigation, as well as option for quick sharing on facebook and twitter.

  Обзор пользователей

  на основании 43 обзоров

  "Отличное"

  8.6