ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

MeasureDemo

  • ТИП ПОИСКА
  MeasureDemo icon

  MeasureDemo

  по: Kiwiki software development 2 9

  9 Рейтинг
  пользователей
  ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

  Скриншоты

  Описание

  Aplikácia MeasureDemo je len predvádzacia aplikácia knižnice grafických komponentov eu.sensys.measurelib ( http://www.kiwiki.info/index.php/Meracie_komponenty )
  Pre každý komponent obsahuje aplikácia samostatnú obrazovku, kde je možné nastaviť hodnotu komponentu
  Nastavenia:
  - Globálne nastavenie maxima, minima, varovnej a kritickej úrovne všetkým komponentom
  - Nastavenie grafickej témy pre zobrazenie komponentov. K dispozícii sú 4 témy: Android, Dark, Pastel a Citrus
  - Podporovaná orientácia Portrait aj Lnadscape. Pre lepšie využitie priestoru sa pri zmene orienácie zvolí vhodné rozmiestnenie komponentov.
  - Požadované oprávnenia pri inštalácii: žiadne

  Обзор пользователей

  на основании 2 обзоров

  "Классное"

  9