ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

Jadi.me Restaurants Macedonia

  • ТИП ПОИСКА
  Jadi.me Restaurants Macedonia icon

  Jadi.me Restaurants Macedonia

  по: 233 9

  9 Рейтинг
  пользователей
  ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО


  Скриншоты

  Описание

  НОВОСТИ

  Јади.ме офлајн верзија!!! Сите ресторани се достапни без интернет конекција. Побрзо прегледуваање и пребарување. Интернет е потребен само за одредени делови од апликацијата како логоа и рејтинг на рестораните. Доколку ја користите апликацијата со интернет, сите информации ќе ви бидат достапни и без интернет во понатамошното користење на апликацијата.

  Доколку имате забелешки, пофалби, дополнителни информации или сакате да помогнeте, слободно пишете ни на contact@jadi.me

  Ви посакуваме пријатно јадење.

  Тимот на Јади.ме

  ========================

  МАКЕДОНСКИ:

  Гладен!? Престани со готвење и порачај си од ресторан!

  Јадиме е најубавата апликација за пронаоѓање на рестораните во вашиот град и во цела Македонија.

  Можности:
  - Прекрасен дизајн достапен и на постарите верзии на Андроид
  - Интуитивен изглед (поради што и нема потреба од мени за Помош или за Опции)
  - Целосно на македонски јазик
  - Пребарување на рестораните по категории
  - Автоматско лоцирање на градот во кој што се наоѓате
  - Можност за промена на градот за кој се прикажуваат рестораните
  - Пребарување на рестораните од цела Македонија (над 1300 ресторани)
  - Јавување во ресторанот директно од апликацијата (без потреба од запишување на телефонот во вашиот личен именик)
  - Прикажување на најкраткиот пат од кај вас до ресторанот и неговата должина во km

  Давајте сугестии на нашата веб страна, е-маил или овде подолу.
  И најважно од се, давајте ѕвезди.

  ENGLISH:

  Hungry!? Stop with cooking and order from a restaurant!

  Jadime is the most beautiful application to find restaurants in your town, and in Macedonia.

  Features:
  - Beautiful design available on older versions of Android too
  - Intuitive layout (and therefore no need for a Help menu or Settings one)
  - Complete in Macedonian
  - Discover restaurants by category
  - Automatic location of the city you are in
  - Possibility to change the city for which the restaurants are listed
  - Search for restaurants all over Macedonia (1300+ restaurants)
  - Call the restaurant directly from the application (no need to write in your personal phone book)
  - Viewing the shortest path from you to the restaurant and its length in km

  Please provide feedback on our web site, e-mail or here.
  And most important please rate.

  Обзор пользователей

  на основании 233 обзоров

  "Классное"

  9