ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

Besilka

  • ТИП ПОИСКА
  Besilka icon

  Besilka

  по: Vasil Zidrovski 66 5

  5 Рейтинг
  пользователей
  ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО


  Скриншоты

  Описание

  Application is only in Macedonian language. Бесилка - играчот треба да го погоди зборот за што пократко време со што помалку грешки. За играње е потребна интернет врска и креирање кориснички профил. Играта е потполно македонска, со македонски зборови. Предлагање на нови зборови од играчите. Онлајн рекорди од сите играчи.

  Обзор пользователей

  на основании 66 обзоров

  "Хорошее"

  5