ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

KazKey - казахская клавиатура

  • ТИП ПОИСКА
  KazKey - казахская клавиатура icon

  KazKey - казахская клавиатура

  по: 0 0

  ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

  Скриншоты

  Описание

  KazKey - қазақ тіліндегі ең жақсы пернетақта!

  Енді сіз қазақ және ағылшын тілдерінде пайдаланылатын пернетақта түрін өзгертпей жаза аласыз.

  Негізгі функциялары:
  - Әдепкі ЙЦУКЕН орналасуы (қазақ әріптері жоғарғы қатарда болады)
  - Тығыз ЙЦУКЕН орналасуы (қазақ әріптері орыс әріптерін басып тұрғанда көрсетіледі)
  - Ағылшын QWERTY орналасуы бар
  - "Пробел" перне үстінен оңға немесе солға жылжыту арқылы орналасуды өзгертүге болады
  - Авто Бас Әріп (Жаңа сөйлемді бас әріппен бастау)
  - Жылдам нүкте (Нүктені енгізу үшін бос орынды екі рет басу)
  - Shift пернесін екі рет басу арқылы CapsLock қосылады
  - ъ, ё сияқылды аз қолданылатын әріптер, немесе ç, ğ, ş, ₩, §, ‰ жэне т.б. сияқты басқа әліпбилердегі ерекше әріптер системалық пернетақтаға сәйкес қол жеткізүге болады
  - Барлық рұқсат етілетін мәтіндік алаңдарға жазуға болады: электрондық пошта, веб-мекен-жай, Twitter, сан енгізу
  - Және де, әрине, пернетақта дизайнын әр түрлі түске өзгертуге болады

  Қосымша айтарлықтай келешекте жақсарады, сондықтан болашақта келесі функцияларды күтіңіз:
  - Өзіңіздің дизайн түсін қосу
  - Emoji
  - Авто түзету
  - Сөздерді авто ұсыну
  - және басқа

  Қосымшаның ішінде сіз бізге көмек немесе ұсыныстар туралы хат жаза аласыз, және қателер туралы хабарлай аласыз.

  Егер сіз біздің қосымшамызды ұнатсаныз, және ол сізге пайдалы болса, сізді қосымшаны бағалауға немесе пікір қалдыруға сұраймыз :)

  ---

  KazKey - это лучшая клавиатура с казахской раскладкой!

  Теперь вы сможете писать, как на казахском, так и на английском языке не меняя тип используемой клавиатуры.

  Основные функции:
  - Обычная ЙЦУКЕН раскладка (специфические буквы казахского алфавита будут в самом верхнем ряду)
  - Компактная ЙЦУКЕН раскладка (специфические буквы казахского алфавита будут спрятаны под буквами русского алфавита и показаны при долгом нажатии на них)
  - Поддержка английской QWERTY раскладки
  - Смена раскладок проведя пальцем по пробелу вправо или влево
  - Авто прописные (Начинать новые предложения с большой буквы)
  - Быстрая Точка (Вставить точку при двойном нажатии на пробел)
  - При двойном нажатии на Shift включается CapsLock
  - Мало используемые буквы как ъ, ё, и специфичные буквы других алфавитов как ç, ğ, ş, ₩, §, ‰ и т.д., спрятаны под буквы идентично системной клавиатуре
  - Поддержка всех дозволенных видов полей: email, веб адреса, Twitter, ввод чисел
  - И конечно же много различных тем для смены дизайна клавиатуры

  Приложение будет еще много улучшаться, поэтому в будущем ждите такие функции как:
  - Добавление своей темы
  - Поддержка Emoji
  - Авто коррекция
  - Автоматическое предложение слов
  - и другое

  В приложении вы сможете написать нам письмо за помощью или с предложениями, а также сообщить об ошибке если найдете.

  Если наше приложение вам понравится и будет полезно, то просим вас оценить или оставить отзыв :)