ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

Mon Vegi

  • ТИП ПОИСКА
  ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

  Скриншоты

  Описание

  1. Төмс хүнсний ногоо үйлдвэрлэгч, борлуулагчдийн нэгдсэн санд бүртгүүлж, байгууллага болон бүтээгдэхүүнээ сурталчлах, тус зах зээлтэй холбоотой нэгдсэн сан, төвлөрөл үүсгэх боломж.

  2. Системд бүртгүүлснээр (бүх мэдээллийг үнэн зөв оруулах) Төмс хүнсний ногоо үйлдвэрлэл, борлуулалтын зах зээл дэхь бүхий л сүүлийн үеийн мэдээллээр хангагдаж, төсөл хөтөлбөрт оролцох, маркетинг борлуулалтаа хийх боломж. Үүний тулд: Бүртгүүлэх, Овог нэр, цахим шуудангийн хаяг гэсэн мэдээллүүдээ бөглөх хэрэгтэй.