ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

Macedonian Opera and Ballet

  • ТИП ПОИСКА
  ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНО

  Скриншоты

  Описание

  Официјална апликација за Македонска Опера и Балет.
  Преку оваа мобилна апликација можете да ја погледнете целосната
  програма на изведби од МОБ, да пристапите до официјалната Facebook и YouTube
  страна како и да прочитате нешто повеќе за Македонската Опера и Балет.
  __________________________________________________________

  This is the official application of Macedonian Opera and Ballet.
  Using this application you can see MOB's full program of performances, access
  to the official Facebook and YouTube page and read something more about the
  Macedonian Opera and Ballet.